Cennik

Na decyzję o wyborze biura rachunkowego przez przedsiębiorcę, wpływa wiele czynników. Są to m in. pozycja na rynku, profesjonalizm, doświadczenie kadry, opinie klientów czy ceny usług. Zapewniamy, że znajdziesz u Nas fachową pomoc w przystępnej cenie.

Ceny naszych usług ustalane są w drodze indywidualnych negocjacji z klientem i uzależnione są głownie od:

• rodzaju prowadzonej ewidencji (np. księgi handlowe, PKPiR, ryczałt);
• ilości dokumentów księgowych w danym miesiącu;
• charakterem transakcji dokonywanych przez dany podmiot, np. transakcje krajowe, wewnątrzunijne, eksport, import;
• ilości pozycji w raporcie kasowym/bankowym;
• ilości zatrudnionych pracowników i zakresu pakietu usług kadrowych;
• stopniem skomplikowania dokumentów księgowych;
• zakresu raportowania do odpowiednich instytucji państwowych, np. GUS, KRS itp.
• zakresu pakietu usług dodatkowych.

Zapraszamy do naszego biura w celu zasięgnięcia głębszych informacji i nawiązania współpracy.*

*Współpraca z biurem rozpoczyna się od momentu podpisania umowy na świadczenie usług księgowych.

Messenger